טווח מחירים: מ ל

השווה רישומים

$111,468$1,150/שכירות חודשית

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1386

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני2 חודשים

$111,468$1,150/שכירות חודשית

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1386

סינגל פאמלי

לפני2 חודשים

בית נהדר באיזור מעולה – נחטף מהר!

3963 Northampton Rd, Cleveland Heights, OH 44121, ארצות הברית

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1438

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני2 חודשים

$109,854

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1438

סינגל פאמלי

לפני2 חודשים

נכס מניב במחיר מציאה!

2065 Staunton Rd, Cleveland Heights, OH 44118, ארצות הברית

חדרי שינה: 3חדרי אמבט: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני2 חודשים

$108,955

חדרי שינה: 3חדרי אמבט: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

לפני2 חודשים

חדרי שינה: 4חדרי אמבט: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני2 חודשים

$103,428

חדרי שינה: 4חדרי אמבט: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

לפני2 חודשים

מציאה מושכרת

8101 Connecticut Avenue, Cleveland, Ohio 44105, ארצות הברית

חדרי שינה: 5אמבטיה: 1sqft: 1447

סינגל פאמלי

Star

לפני3 חודשים

$41,990

חדרי שינה: 5אמבטיה: 1sqft: 1447

סינגל פאמלי

לפני3 חודשים

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1256

סינגל פאמלי

Star

לפני3 חודשים

$39,990

חדרי שינה: 3אמבטיה: 1sqft: 1256

סינגל פאמלי

לפני3 חודשים

חדרי שינה: 6חדרי אמבט: 3sqft: 2636

מולטי פמאלי

Star

לפני3 חודשים

$59,900

חדרי שינה: 6חדרי אמבט: 3sqft: 2636

מולטי פמאלי

לפני3 חודשים

משוכר ומניב – תשואה מעולה

9409 Empire Ave, Cleveland, Ohio 44108, ארצות הברית

חדרי שינה: 4אמבטיה: 1sqft: 1477

סינגל פאמלי

Star

לפני3 חודשים

$41,900

חדרי שינה: 4אמבטיה: 1sqft: 1477

סינגל פאמלי

לפני3 חודשים