טווח מחירים: מ ל

$111,468$1,150/שכירות חודשית

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1386

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$111,468$1,150/שכירות חודשית

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1386

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

להשקעה | מושכר ב 1,160 $ לחודש

3963 Northampton Rd, Cleveland Heights, OH 44121, ארצות הברית

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1438

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$109,854

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1438

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

נכס מניב במחיר מציאה!

2065 Staunton Rd, Cleveland Heights, OH 44118, ארצות הברית

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$108,955

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$103,428

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מציאה מושכרת

8101 Connecticut Avenue, Cleveland, Ohio 44105, ארצות הברית

מיטות: 5מֶרחָץ: 1sqft: 1447

סינגל פאמלי

Star

לפני4 חודשים

$41,990

מיטות: 5מֶרחָץ: 1sqft: 1447

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1256

סינגל פאמלי

Star

לפני4 חודשים

$39,990

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1256

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מיטות: 6אמבטיות: 3sqft: 2636

מולטי פמאלי

Star

לפני4 חודשים

$59,900

מיטות: 6אמבטיות: 3sqft: 2636

מולטי פמאלי

לפני4 חודשים

משוכר ומניב – תשואה מעולה

9409 Empire Ave, Cleveland, Ohio 44108, ארצות הברית

מיטות: 4מֶרחָץ: 1sqft: 1477

סינגל פאמלי

Star

לפני4 חודשים

$41,900

מיטות: 4מֶרחָץ: 1sqft: 1477

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים