Nadlan USA

בְּ- NadlanUSA

משקיע נדל"ן בארה"ב עוד מתקופת הסאב-פריים בה השקעות ישראליות בנדל"ן אמירקאי לא היו פופלאריות כבימים אלו, תהפוכות השוק ונסיון שניצבר על פני יותר 1,000 השקעות מגונות סיפקו לי פרספקטיבה רחבה שאני שמח לשתף אותה איתכם משקיעי הנדל"ן הישראלים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות.

איש קשר Nadlan USA

בית משופץ למופת !

133 Lexington Avenue, Fort Wayne, IN 46807

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1632

סינגל פאמלי

Nadlan USA

לפני4 חודשים

$129,799

מיטות: 3מֶרחָץ: 1sqft: 1632

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מיטות: 3אמבטיות: 1.5SqFt: 1248

סינגל פאמלי

Nadlan USA

לפני5 חודשים

$68,000

מיטות: 3אמבטיות: 1.5SqFt: 1248

סינגל פאמלי

לפני5 חודשים