טווח מחירים: מ ל

$105,216$1,100/שכירות חודשית

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1498

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$105,216$1,100/שכירות חודשית

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1498

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

נכס מניב במחיר מציאה!

2065 Staunton Rd, Cleveland Heights, OH 44118, ארצות הברית

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$108,955

מיטות: 3אמבטיות: 1.5sqft: 1365

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

$155,419$1,525/שכירות חודשית

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1514

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$155,419$1,525/שכירות חודשית

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1514

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

MGI Properties

לפני4 חודשים

$103,428

מיטות: 4אמבטיות: 1.5sqft: 1524

סינגל פאמלי

לפני4 חודשים