טווח מחירים: מ ל

מיסי נכס בארהב אך זה עובד

מיסי נכס בארהב אך זה עובד

דרך קביעת החובה וגודל המיסוי על נכס בארהב לוטה בערפל מאמר זה ינסה להסיר את הלוט במקצת. מיסי נכס אינם מתבססים על שווי הנכס בלבד – עקבו אחר דברי ותבינו אך נקבעים חובות המיסוי על נכס . דרך חישוב דרגת המס לנכס שונה מהותית מהמקובל. נביא כדוגמא את שני מסלולי המס העיקריים א. מס מכירה( […]