מדוע לקנות בית כהשקעה!

כי זו ההשקעה הטובה ביותר שתעשו.

ככלל , בתים מעלים בערכם כארבעה או חמישה אחוזים בשנה. בחלק מהשנים יותר , בחלקם פחות. הנתון ישתנה משכונה לשכונה, ומאזור לאזור.
חמישה אחוזים אולי לא נראים כל כך הרבה בהסתכלות ראשונית. במניות (פעמים) שהתשואה רבה יותר, ואתה יכול להרוויח בקלות החזר דומה
עם בטחונות כאג"חים או שטרות חוב.
אבל במבט נוסף
בהנחה, שקנית בית ב -200.000$, ואינך משלם במזומן עבור הסכום המלא. ויש לך משכנתא, של-
נניח עשרים אחוז הון עצמי והשאר מהבנק – זו תהא השקעה של 40,000 $. מעליית ערך הנכס בכ- 5% בשנה, על בית בשווי 200,000 $ ישנה עליית ערך של 10,000 $ בשנה הראשונה. זה אומר שאתה הרווחת $ 10,000 עם השקעה של $ 40,000. התשואה השנתית על "ההחזר ההשקעה" הינה עצומה עשרים וחמישה אחוז על ההון העצמי.
כמובן עדיין נשאר לשלם תשלומי משכאנתא ומיסי ארנונה בנוסף לעלויות אחרות , עם זאת הוצאות אלו יחשבו כהוצאה במיסוי הכללי ותקבל סיבסוד ממשלתי. על חלק יחסי זה ( בפרק הבא ) לרכישת הבית.

שיעור ההחזר והתשואה על רכישת בית גבוה יותר מרוב התשואות אותם תקבל בהשקעות אחרות.

מדוע רעיון רכישת בית מתגמל יותר מהשקעות אחרות!

חסכון במיסוי
בגלל הכרה בהוצאות הנכס לעניין מיסוי הממשלה בעצם מסבסדת את הרכישה של הנכס. קרי מין הכנסות מהנכס עליהם מוטל עלייך לשלם
מס הכנסה ינוכו אותם הוצאות מוכרות מהסך הכללי אותו הנכס הניב לחישוב החיוב במיסוי.
לדוגמא:
נניח שיתרת ההחזר המשכנתא עומד על 150.000$ עם ריבית של 7% התשלום בשנה הראשונה הינו כ- 9,900$ בתאריך הראשון בינואר.
ההכנסה החיבת במס תהא 10,000$ בקרוב פחות מהתחשיב הכולל בגלל ההכרה בהוצאות הנכס ותשלומי המשכנתא בכללם במס ההכנסה
מיסי הנכס (ארנונה) גם הם מוכרים כהוצאה ומנמיכים בסכום המחושב כהכנסה לחייוב במס.

הוצאות מגורים קבועים וידועים
כאשר אתה שוכר דירה קרוב לודאי וצפוי שמחיר השכירות יעלה משנה לשנה, אפילו בתדירות גבוהה יותר.
אבל בבעלות על בית אם המשכנתא הינה קבועה אתה תשלם הוצאות מגורים קבועים וידועים מראש באותו סכום למשך 30 שנה.
גם אם המשכנתא על הבית תהא משתנה לדולר עדיין תשלומי המשכנתא ישארו בתווך מסויים וקבוע לאורך חיי ההלוואה.- התנודות בריבית
אינם נדידות כפי שהיו בסוף שנות ה-70 וה- 80 המוקדמות.

תאר לעצמך כמה השכירות יכולה לעלות ב- 10 חמש עשרה שנה ואפילו יותר – – מה שנותן סיבה נוספת ומבהיר את המעלה בבעלות על בית.
חיסכון מוכרח !
חלק מהאנשים עצלים בתחום זה של חסכון, ובית אוטומטית מייצר להם תוכנית חיסכון נאה ביותר. בצורה זו אתה הולך לחסך בשני מישורים
בראשונה: בכל חודש חלק מהתשלום הולך לתשלום על הקרן (הבית), בשנים הראשונות של המשכנתא אין זה סכום רב( חלקו הגדול הולך על ריבית ההחזר). עם זאת החלק היחסי עולה במשך הזמן
שנית: ערך הבית- ממוצע עלית ערך הבתים הינו כ-5% לשנה אם כי נתון זה משתנה משנה לשנה ואף בשנים מסוימות ישנה ירידה בערך ברם
ההיסטוריה מלמדת כי בעלות על בית הינה אחת מההשקעות הפיננסיות המשתלמות ביותר.

הצטרף לדיון

Compare listings

לְהַשְׁווֹת